REGULAMIN KĄPIELISKA

1. KĄPIELISKO JEST CZYNNE W GODZINACH : 1000-1400 ORAZ 1500-1800

FLAGA CZERWONA > KĄPIEL ZAKAZANA

BRAK FLAGI > KĄPIELISKO NIESTRZEŻONE

FLAGA BIAŁA > KĄPIEL DOZWOLONA

2. DZIECI W WIEKU DO LAT SIEDMIU MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE KĄPIELISKA ORAZ KĄPAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH.

3. LEŻAKOWANIE DOZWOLONE JEST NA CAŁYM TERENIE KĄPIELISKA.

4. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELI OBOWIĄZUJE STRÓJ KĄPIELOW.

5. ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB KĄPIĄCYCH SIĘ ZALECANA JEST WZAJEMNA OBSERWACJA, A W MIARĘ POTRZEBY UDZIELENIE POMOCY.

6. ZABRANIA SIĘ WSTĘPU OSOBOM, KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU.

7. ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA I SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERNIE KĄPIELISKA, NA MOLO ORAZ NA PLAŻY.

8. RATOWNIKAMI SĄ OSOBY NOSZĄCE UBIORY W KOLORZE ŻÓŁTYM ORAZ CZERWONYM Z EMBLEMATEM „WOPR”

9. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISKA OBOWIĄZANE SĄ ŚCIŚLE STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ RATOWNIKÓW

10. PŁYWANIE NA WŁASNYM SPRZĘCIE ( TAKICH JAK NP.: PONTON, MATERAC) POZA KĄPIELISKO JEST ZABRONIONE.

11. OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERENIE KĄPIELISKA NIE WOLNO:

* PRZEKRACZAĆ GRANICY STREF DLA UMIEJĄCYCH PŁYWAC,

* WCHODZI DO WODY WBREW ZAKAZOWI RATOWNIKA,

* WCHODZIC DO WODY GDY JEST WYWIESZONA CZERWONA FLAGA,

* ZAKŁUCAĆ WYPOCZYNKU I KĄPIELI INNYCH OSÓB, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

– POPYCHAĆ I WRZUCAĆ INNE OSOBY DO WODY,

– SKAKAĆ Z POMOSTU I BARIEREK,

– BIEGAĆ PO POMOŚCIE,

– ZAŚMIECAĆ I BRUDZIĆ TEREN KĄPIELISKA,

– STWARZAĆ ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA,

– WSZCZYNAĆ FAŁSZYWYCH ALARMÓW ORAZ ZAKŁUCAĆ SPOKOJU I WYPOCZYNKU.

12. OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB PRZEPISY NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU KĄPIELISKA.

13. OSOBY NISZCZĄCE LUB USZKADZAJĄCE SPRZĘT WODNY LUB URZĄDZENIA KĄPIELISKA PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA TAKIE NARUSZENIA.

14. ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA SPRZĘTU RATOWNICZEGO DO KĄPIELI.

15. NA TERENIE KĄPIELISKA CZYNNA JEST WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO..

16. KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU WODNEGO NASTĘPUJE NA PODSTAWIE OSOBNEJ OPŁATY I ZGODNIE Z REGULAMINEM WYPOŻYCZALNI.

17. OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WPROWADZANIA ZWIERZĄT NA MOLO, PLAŻĘ ORAZ DO WODY (KĄPIELISKO).

18. SKARGI I WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO KIEROWNIKA OŚRODKA.