REGULAMIN PORZĄDKOWY

Zasady korzystania z ośrodka:
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie zobowiązane są do stosowania i respektowania wszelkich regulaminów dotyczących bezpiecznego wypoczynku oraz przestrzegania przepisów p/poż.
2. Dokumentem uprawniającym do korzystania z pobytu w ośrodku jest potwierdzenie wpłaty za pobyt. Zaliczkę należy opłacić w przeciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji. Zaliczka w wysokości 30% wartości pobytu.
3. Po przybyciu do ośrodka należy dokonać formalności meldunkowych. Liczba osób zameldowanych w domku nie może przekraczać ilości osób wynikających z typu domków.
4. Doba rozpoczyna się o godz. 14.00 dnia pierwszego a kończy się o godz. 12.00 dnia następnego.
5. Pobyt w miesiącach lipiec- sierpień rozpoczyna się od poniedziałku do niedzieli ostatniego dnia pobytu. W miesiącach maj, czerwiec, wrzesień – pobyt minimum 2 doby.
6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-07.00 (nie dotyczy imprez zorganizowanych). Przebywanie osób niemających wykupionego noclegu w ośrodku oraz nie ujętych w książce meldunkowej może odbywać w godzinach 6.00 – 21.00 po wykupieniu wejściówki na teren ośrodka. Zachowanie wczasowiczów przebywających na ośrodku wypoczynkowym nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych wczasowiczów.
7. W sprawie ubezpieczenia NW zaleca się aby wypoczywający ubezpieczyli się we własnym zakresie.
8. Wypoczywający uprawnieni są do:
• korzystania z wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,
• kąpieli w jeziorze, jedynie w miejscu do tego wyznaczonym,
• każdy wędkujący, bądź korzystający w inny sposób z jeziora zobowiązany jest do zapoznania się i
przestrzegania Regulaminu użytkowania jeziora w Bledzewie oraz Regulaminu wypożyczania sprzętu pływającego,
• grillowania tylko w wyznaczonym miejscu,
• parkowania tylko w wyznaczonym miejscu
9. Przebywający zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości zarówno w domkach jak i na terenie Ośrodka.
10. Wszystkie usterki i uszkodzenia w wynajętych domkach lub w wypożyczonym sprzęcie należy zgłaszać do recepcji.
11. Osoby z winy, których powstały braki lub uszkodzenia w wyposażeniu, ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność finansową.
12. Zabrania się :
• używania własnych urządzeń do ogrzewania domków,
• wynoszenia kocy na plażę czy trawę stanowiących wyposażenie domków,
• grillowania i parkowania przy domkach typu Mikołajki i Kampinos,
• przekazywania zwolnionego domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres na który został
wynajęty.
13. Przywożone zwierzęta powinny mieć świadectwa aktualnych szczepień oraz być pod stałym nadzorem właścicieli (na smyczy, w kagańcu).
14. Po zakończeniu pobytu korzystający z wypoczynku powinni opuszczając domek pozostawić go w takim stanie, w jakim go zastali (tj. zdjęta pościel, umyte naczynia, zamieciona podłoga oraz meble mają stać na swoim miejscu). Ośrodek można opuścić po odbiorze domku przez pokojową oraz uiszczeniu opłat wynikających z użytkowania (prąd, braki w wyposażeniu, itd.).

  1. 15. Pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 100 zł na poczet stanu czystości w zdawanym domku.

Osobie nie przestrzegającej regulaminu może zostać wstrzymane dalsze świadczenie usługi.
ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU