REGULAMIN UŻYTKOWANIA JEZIORA

ZAKAZ

Na jeziorze w Bledzewie wędkować mogą tylko osoby które wykupiły wczasy w Ośrodku.

 1. 1. Łowienia na żywca
 2. 2. Łowienia na kotwicę
 3. 3. Łowienia na haki z zadziorami

Jezioro Bledzewskie położone jest na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Bledzewie i służy wszystkim wczasowiczom oraz gościom do rekreacji i wędkowania. Sezon wędkarski trwa w okresie funkcjonowania Ośrodka, za wyjątkiem okresów ochronnych i zarybieniowych, ustalanych każdorazowo po zarybieniu. Wędkowanie dozwolone jest tylko metodami sportowymi. Pozwoleniem na wędkowanie i łowienie ryb w jeziorze Bledzewskim jest LICENCJA NA WĘDKOWANIE wykupiona w ośrodku z określonym terminem ważności. Na jeziorze Bledzewskim nie obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej, pod warunkiem zapoznania się i postępowania zgodnie z ustaleniami regulaminu.

ZAKUP I ODBIÓR LICENCJI NA WĘDKOWANIE OSOBIŚCIE W RECEPCJI

 

Sprzedaż licencji jest możliwa od 01.05.2019.

 

Regulamin użytkowania jeziora Bledzewskiego.

 

 1. LICENCJĘ NA WĘDKOWANIE można wykupić w recepcji ośrodka zgodnie z obowiązującym cennikiem. Licencja na wędkowanie nie może być udostępniana innej osobie.
 2. Na każdej licencji będzie wpisany jej numer, imię, nazwisko, data wydania, okres ważności.
 3. Osoba, która wykupiła licencję, powinna ją okazać na żądanie osób uprawnionych do kontrolowania.
 4. Do kontroli wędkujących na jeziorze Bledzewskim uprawnieni są: administrator ośrodka, osoby upoważnione przez administratora ośrodka, służby ochrony terenu oraz policja.
 5. Posiadacz licencji w razie kontroli obowiązany jest przedstawić:
 • licencję na wędkowanie,
 • złowione ryby,
 • sprzęt wędkarski,
 • dowód osobisty,.

– w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów niniejszego regulaminu kontrolujący ma prawo do sprawdzenia pomieszczeń i środków transportu używanych przez wędkującego

– w przypadku ujawnienia naruszenia przepisów niniejszego regulaminu administrator ośrodka ma prawo nałożyć na osobę obwinioną karę 500 zł, skonfiskować sprzęt wędkarski użyty do połowu ryb i dożywotnio pozbawić możliwości korzystania z łowiska w ośrodku w Bledzewie .

 1. Wędkować można przy pomocy maksymalnie dwóch wędek jednocześnie lub jednej wędki przy metodzie spinningowej. W obecności osoby posiadającej licencję w ramach przysługującej jej liczby wędek oraz dobowego limitu ryb, mogą wędkować małoletnie dzieci do 14 roku życia. Wędkować można od godz. 06:00 do godz. 20:00.
 2. Wędkowanie dozwolone jest z łodzi oraz ze specjalnie do tego celu wybudowanych kładek wędkarskich. Natomiast zabronione jest wędkowanie z drugiego brzegu jeziora ( nie dotyczy łowienia z łodzi) oraz w okresie 01.07-31.08 z mola spacerowego i z brzegu basenu kąpielowego, stanowiącego przystań dla sprzętu pływającego.
 3. Zawody wędkarskie mogą się odbyć na jeziorze w Bledzewie po uzgodnieniu terminu i warunków z administratorem ośrodka.
 4. Zawody wędkarskie odbywają się zawsze na żywej rybie. Podczas zawodów wędkarskich ogranicza się ilość zanęt pochodzenia roślinnego (specjalistycznych wędkarskich) do 2 kg w stanie suchym.
 5. ZABRANIA SIĘ:
 • prania i mycia w jeziorze wszelkich przedmiotów mogących zanieczyścić jezioro,
 • czyszczenia ryb na: brzegu jeziora, kładkach wędkarskich i wyrzucania wszelkich odpadów do wody,
 • bez zgody administratora, samowolnego budowania czy remontowania pomostów i stanowisk wędkarskich,
 • nadmiernego zanęcania produktami kwaśniejącymi mającymi wpływ szkodliwy dla fauny i flory takimi jak: chleb, ziemniaki, kukurydza, makaron.
 • wyciągania wędek z kładek w jezioro przy pomocy jakiegokolwiek sprzętu pływającego lub innych metod niż samodzielnie wykonywany zarzut,
 • pozostawiania bez opieki na kładce wędek nie dłużej niż 10 minut. W razie konieczności opuszczenia na dłużej należy wyciągnąć wędki z wody i zabezpieczyć je przed możliwością wpadnięcia do jeziora,
 • wynoszenia złowionych ryb poza obręb stanowiska przed zakończeniem wędkowania,
 • po zakończeniu wędkowania należy stanowiska wędkarskie pozostawić w stanie czystym.
 1. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

– płoć, krąp  — 15 cm

– wzdręga – 18 cm

 • – okoń — 20 cm pięć sztuk dziennie

– kleń – 25 cm

 • – pstrąg – 25 cm

– leszcz —30 cm pięć sztuk dziennie

 – złoty karaś – 30 cm

 • – lin — 35 cm dwie sztuki dziennie – okres ochronny od 01.01 – 30.06
 • – karp – połów dozwolony bez możliwości zabierania ryby z łowiska 
 • – szczupak – 50 cm dwie sztuki dziennie; powyżej  85 cm zakaz zabierania z łowiska – okres ochronny połowu 01.01 – 30.04
 • – sandacz – 50 cm; jedna sztuka dziennie; powyżej  80 cm zakaz zabierania z łowiska  –  okres ochronny połowu 01.01 – 31.05
 • – sum – 50 cm – jedna sztuka dziennie
 • – węgorz – 50 cm -jedna sztuka dziennie

Z wymienionych gatunków ryb: lin, szczupak, sandacz, sum i węgorz łącznie dziennie można złowić dwie sztuki.

– dzienny łączny połów płoci, krąpi, wzdręg, pstrągów, kleni do 5 kg

 • na gatunki pozostałych ryb nie wymienionych a złowionych w jeziorze obowiązują ustawowe wymiary ochronne,
 • całkowity zakaz połowu jesiotra
 • całkowity zakaz połowu raka

 

 1. Do połowu ryb użytych jako przynęty (żywca) można używać siatki (podrywki) o wymiarach nie większych jak 1m x 1m i wielkości oczek nie mniejszych niż 5 mm
 2. Dopuszcza się warunkowo do połowu przez wędkarza nieprzekraczalnej ilości 10 sztuk ryb niewymiarowych następujących gatunków: płoć , krąp, leszcz jako przynęty w metodzie na tzw.’’ żywca ‚  lub ‚  martwą rybkę’’ pod warunkiem, że wędkarz ma wędki przystosowane do tej metody.
 3. Ryba wymiarowa musi być dłuższa od wymiaru ochronnego.
 4. Jeżeli wędkarz złowi rybę w okresie ochronnym lub nie większą od wymiaru ochronnego należy

bezwzględnie odciąć żyłkę tuż przy pysku ryby i z ostrożnością wypuścić ją do wody.

 1. Ryba zahaczona poza obrębem głowy musi być bezwzględnie wypuszczona do wody. Do odhaczania ryb używać wypychacza lub kleszczy
 2. Złowione ryby należy przechowywać w miękkich siatkach zanurzonych w wodzie.
 3. Czyszczenie ryb może odbywać się jedynie w miejscu do tego wyznaczonym na terenie ośrodka.
 4. Sprzęt wodny będący własnością ośrodka posiada stałe zezwolenie na poruszanie się po jeziorze

Bledzewskim – można poruszać się nim w godzinach otwarcia wypożyczalni sprzętu pływającego.

 1. Używanie silników spalinowych i elektrycznych do pływania łodzią po jeziorze jest zabronione.
 2. Zabrania się wpływania łodzią na roślinność wynurzoną, miejsca tarliskowe oraz między stanowiska wędkarskie.
 3. Łodzie z osprzętem należy zdawać w stanie czystym i nie uszkodzonym.
 4. Wszelkie wynikające z winy własnej: uszkodzenia łodzi, czy zagubienia wyposażenia łodzi ponoszą wypożyczający. Koszt naprawy czy kwota zwrotu za zagubienie będą ustalane indywidualnie z administratorem ośrodka.
 5. Każdy otrzymujący licencje na wędkowanie jak również wypożyczający sprzęt wodny zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.
 6. Złamanie zasad określonych Regulaminem powoduje utratę licencji czy zakaz do wypożyczania sprzętu wodnego.
 7. Zabrania się grillowania i ognisk na linii brzegowej jeziora, przy stanowiskach wędkarskich i plaży.

 

Niniejszy REGULAMIN nie określa ogólnych zasad przestrzegania bezpieczeństwa i właściwego zachowania się na wodzie, gdyż wierzymy w rozwagę i kulturę osobistą korzystających z kąpieliska czy sprzętu pływającego co pozwoli uszanować spokój i ciszę innych, zarówno wędkujących jak i wypoczywających na terenie ośrodka.